Tuesday, 19. June 2018 । मंगलवार,

flag
bottom
banner

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सूचना

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई सूचना

Message from the Controller

controller_sir

वि.सं. १९९० साल (सन् १९३४) मा दरबार हाईस्कुलका विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिई सफल हुने विद्यार्थीहरूका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नका लागि स्थापना भएको एसएलसी बोर्डले नै हाल आएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।

links

Contact Details

Sanothimi, Bhaktapur, Nepal
Tel: 6630739, 6630819, 6630070
Fax: 977-1-6631146
E-mail:info@soce.gov.np

line