Tuesday, 19. June 2018 । मंगलवार,

flag
bottom
banner

प्रेस विज्ञप्ति(मिति ०६६।६।२)

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

सानोठिमी, भक्तपुर

मिति ०६६।६।२

प्रेस विज्ञप्ति

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीद्वारा २०६६ साल श्रावण ३२ गतेदेखि ०६६ भाद्र ७ गतेसम्म सञ्चालन भएको एस.एल.सी. पूरक परीक्षा २०६५ मा नियमित तथा एक्जाम्टेडतर्फा दुइ विषयसम्म अनुत्तीण् भई पूरक परीक्षामा आवेदन दिने जम्मा ९३,१८९ जना परीक्षार्थीमध्ये ६६,५४३ जना अर्थात ७१.४१ प्रतिशत उत्तीण भएका छन् ।

परीक्षाको नतिजा परीक्षार्थी तथा र्सवसाधारणको जानकारीका लागि द हिमालयन टाइम्स् दैनिकमा उत्तीण सिम्वोल नम्बर र निम्न Website र फोनबाट SMS मार्फ पनि नतिजा हेन सकिने छ । Website मा परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क समेत हेन सकिने छ ।

यस वर्षो परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु हुने शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख तथा अन्य महानुभावहरु, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकहरु तथा पत्रकार बन्धुहरु समेतलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

सक्षिप्त नतिजा विवरण

Description Total Boys Girls
Total Appeared 93,189 43,637 49,552
Regular Group 75,965 36,863 39,102
Exempted Group 17,224 6,774 10,450
Total Pass 66,543 31,940 34,603
Regular Group 56,206 27,744 28,462
Exempted Group 10,337 4,196 6,141
Pass Percent 71.41 73.19 69.83
Withheld 947 490 457
Cancelled 7 4 3

Phone:

NTC sf] GSM Mobile (pre-paid/postpaid) 1400 df SMS / IVR k|ljlwsf] PSTN/CDMA phone 1600 af6 kmf]g ug{ ;lsg] .

Websites:

Office of the Controller of Examinations, Sanothimi ————-       www.soce.gov.np

IT Web Developer Enterprises, Putalisadak ———–     www.educationsansar.com

Nepal Telecom Limited: —————————————————         www.ntc.net.np

Message from the Controller

controller_sir

वि.सं. १९९० साल (सन् १९३४) मा दरबार हाईस्कुलका विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिई सफल हुने विद्यार्थीहरूका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नका लागि स्थापना भएको एसएलसी बोर्डले नै हाल आएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।

links

Contact Details

Sanothimi, Bhaktapur, Nepal
Tel: 6630739, 6630819, 6630070
Fax: 977-1-6631146
E-mail:info@soce.gov.np

line