Tuesday, 19. June 2018 । मंगलवार,

flag
bottom
banner

SLC Board

School Leaving Certificate Examination Committee (SLC Board)
Secretary : MOE Chairperson
Joint Secretary, Higher Education and Educational Management Division, MOE : Member
Director General, Department of Education : Member
One Regional Education Director, to be nominated by MOE : Member
Controller, OCE, Tribhuvan University : Member
Controller, Higher Secondary Education Board : Member
Executive Director, Curriculum Development Center : Member
An Educationist, to be nominated by MOE : Member
Controller, OCE, Ministry of Education : Member Secretary

Message from the Controller

controller_sir

वि.सं. १९९० साल (सन् १९३४) मा दरबार हाईस्कुलका विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिई सफल हुने विद्यार्थीहरूका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नका लागि स्थापना भएको एसएलसी बोर्डले नै हाल आएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।

links

Contact Details

Sanothimi, Bhaktapur, Nepal
Tel: 6630739, 6630819, 6630070
Fax: 977-1-6631146
E-mail:info@soce.gov.np

line